مزایای سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

یکپارچه سازی کلیه بخش ها ، قسمت ها و منابع سازمان
یکپارچه سازی فرآیندهای مدیریتی و پرسنلی
افزایش بسیار زیاد کارایی و بازدهی قسمتهای مختلف سازمان
افزایش شفافیت فرآیند ها و جریانات اجرایی نزد مشتری
افزایش سهم کاری سازمان یا نهاد در بازار بخاطر افزایش بسیار زیاد کارایی
مدیریت یکپارچه کلیه منابع سازمان اعم از منابع مالی، منابع انسانی و منابع ساخت و...
كاهش شدید هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری منابع
کاهش شدید هزینه های نگهداری و ارتقاء تجهیزات
کاهش هزینه های تولید ، سفارش ، اجرا و فروش
حذف کاغذ از چرخه فرآیندها و افزایش سرعت عملکرد بخش های مختلف
افزایش گردش مالی مشتریان و بازدهی بالاتر تجاری و افزایش تعداد مشتریان
انعطاف پذیری بسیار بالا در ارتقای سیستم نرم افزاری سازمان با هزینه های بسیار پایین
کنترل اطلاعاتی، انبارداری ، حسابداری ، نیروی انسانی و توزیع

ویژگیهاو نحوه عملکرد سامانه ERP

همانطور که بیان شد سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) مدیریت و برنامه ریزی کلیه منابع و فرآیندهای سازمان ، نهاد و شرکت را بصورتی یکپارچه فراهم می آورد. سامانه ERP کلیه فرآیندها ، مراحل اجرایی و سامانه های مدیریتی بخش های مختلف سازمان را در بر می گیرد این فرآیندها شامل: مدیریت بازرگانی ، تولید بازاریابی و فروش ، توزیع ، حسابداری ، مالی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت پروژه ، مدیریت انبار ، تعمیر و نگهداری ، حمل و نقل ، تجارت الکترونیک ، چرخه اتوماتیک سفارشات ، مدیریت مشتریان و تقاضاها و... می باشد.

به لحاظ شماتیکی ، سامانه ERP شامل چندین سامانه مدیریتی مختلف می باشد که در پایین مشاهده می فرمایید:


 

 

نرم افزارها و سرویس های دیگر شرکت در حوزه اتوماسیون اداری

» سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management - CRM)
» سامانه مدیریت دبیرخانه و آرشیو فنی (Office Secretariat)
» مدیریت فرایندهای تجاری (Business Process Management - BPM)