میزبانی وب لینوکس گیگابایتی

آیا نیاز به سرویس میزبانی و هاست حجیم برای اطلاعات و فایل های خودتان دارید ؟
آیا سرعت بسیار بالا برای دریافت فایل می خواهید ؟
پشتیبانی از سیستم های مدیریت محتوا (CMS) مطرح مانند Joomla, Wordpress, PHPNuke, Magento, PrestaShop, ... می خواهید ؟
با استفاده از پلان های GSH میزبان پایتخت شما می توانید یک دانلود سنتر قدرتمند برای وب سایت خودتان داشته باشید و قایل های خودتان را با کاربران دیگر به اشتراک بگذارید و همچنین سیستم مدیریت محتوا مدنظرتان را نیز برروی آن راه اندازی نمایید.


GSH-1

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
1Gb
پهنای باند
10Gb
ماهیانه
---
سالیانه
35000 تومان
 • آدرس ایمیل: 1
 • دسترسی FTP: 1
 • بانک اطلاعاتی MySQL: 1
 • ساب دامین: نامحدود
 • کنترل پنل: DirectAdmin
 • وب سرویس: Apache 2.4
 • سیستم عامل: Linux - CentOS
 • بک آپ: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

GSH-2

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
2Gb
پهنای باند
20Gb
ماهیانه
---
سالیانه
45000 تومان
 • آدرس ایمیل: 1
 • دسترسی FTP: 1
 • بانک اطلاعاتی MySQL: 1
 • ساب دامین: نامحدود
 • کنترل پنل: DirectAdmin
 • وب سرویس: Apache 2.4
 • سیستم عامل: Linux - CentOS
 • بک آپ: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

GSH-3

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
3Gb
پهنای باند
25Gb
ماهیانه
---
سالیانه
55000 تومان
 • آدرس ایمیل: 1
 • دسترسی FTP: 1
 • بانک اطلاعاتی MySQL: 1
 • ساب دامین: نامحدود
 • کنترل پنل: DirectAdmin
 • وب سرویس: Apache 2.4
 • سیستم عامل: Linux - CentOS
 • بک آپ: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

GSH-4

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
4Gb
پهنای باند
30Gb
ماهیانه
---
سالیانه
65000 تومان
 • آدرس ایمیل: 1
 • دسترسی FTP: 1
 • بانک اطلاعاتی MySQL: 1
 • ساب دامین: نامحدود
 • کنترل پنل: DirectAdmin
 • وب سرویس: Apache 2.4
 • سیستم عامل: Linux - CentOS
 • بک آپ: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

GSH-5

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
5Gb
پهنای باند
35Gb
ماهیانه
---
سالیانه
75000 تومان
 • آدرس ایمیل: 1
 • دسترسی FTP: 1
 • بانک اطلاعاتی MySQL: 1
 • ساب دامین: نامحدود
 • کنترل پنل: DirectAdmin
 • وب سرویس: Apache 2.4
 • سیستم عامل: Linux - CentOS
 • بک آپ: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

GSH-6

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
6Gb
پهنای باند
40Gb
ماهیانه
---
سالیانه
85000 تومان
 • آدرس ایمیل: 1
 • دسترسی FTP: 1
 • بانک اطلاعاتی MySQL: 1
 • ساب دامین: نامحدود
 • کنترل پنل: DirectAdmin
 • وب سرویس: Apache 2.4
 • سیستم عامل: Linux - CentOS
 • بک آپ: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

GSH-7

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
7Gb
پهنای باند
45Gb
ماهیانه
---
سالیانه
95000 تومان
 • آدرس ایمیل: 1
 • دسترسی FTP: 1
 • بانک اطلاعاتی MySQL: 1
 • ساب دامین: نامحدود
 • کنترل پنل: DirectAdmin
 • وب سرویس: Apache 2.4
 • سیستم عامل: Linux - CentOS
 • بک آپ: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

GSH-8

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
8Gb
پهنای باند
50Gb
ماهیانه
---
سالیانه
105000 تومان
 • آدرس ایمیل: 1
 • دسترسی FTP: 1
 • بانک اطلاعاتی MySQL: 1
 • ساب دامین: نامحدود
 • کنترل پنل: DirectAdmin
 • وب سرویس: Apache 2.4
 • سیستم عامل: Linux - CentOS
 • بک آپ: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

GSH-9

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
9Gb
پهنای باند
55Gb
ماهیانه
---
سالیانه
115000 تومان
 • آدرس ایمیل: 1
 • دسترسی FTP: 1
 • بانک اطلاعاتی MySQL: 1
 • ساب دامین: نامحدود
 • کنترل پنل: DirectAdmin
 • وب سرویس: Apache 2.4
 • سیستم عامل: Linux - CentOS
 • بک آپ: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

GSH-10

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
10Gb
پهنای باند
60Gb
ماهیانه
---
سالیانه
125000 تومان
 • آدرس ایمیل: 1
 • دسترسی FTP: 1
 • بانک اطلاعاتی MySQL: 1
 • ساب دامین: نامحدود
 • کنترل پنل: DirectAdmin
 • وب سرویس: Apache 2.4
 • سیستم عامل: Linux - CentOS
 • بک آپ: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای