میزبانی وب ویندوز حرفه ای

میزبانی وب ویندوز حرفه ای میزبان پایتخت برپایه آخرین نسخه سیستم عامل ویندوز سرور 2012 به همراه MSSQL 2012 می باشد. این سرویس به صورت ابری و کاملا پایدار از سوی میزبان پایتخت ارائه می شود.

WSH-100

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
100Mb
پهنای باند
5Gb
ماهیانه
---
سالیانه
35000 تومان
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • اکانت FTP: نامحدود
 • MySQL: نامحدود
 • MSSQL 2012: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • dotNet Framework: 4.5
 • PHP: 5.4
 • کنترل پنل: WebSitePanel
 • وب سرویس: IIS 8
 • سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
 • بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

WSH-200

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
200Mb
پهنای باند
7Gb
ماهیانه
---
سالیانه
55000 تومان
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • اکانت FTP: نامحدود
 • MySQL: نامحدود
 • MSSQL 2012: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • dotNet Framework: 4.5
 • PHP: 5.4
 • کنترل پنل: WebSitePanel
 • وب سرویس: IIS 8
 • سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
 • بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

WSH-500

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
500Mb
پهنای باند
15Gb
ماهیانه
---
سالیانه
90000 تومان
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • اکانت FTP: نامحدود
 • MySQL: نامحدود
 • MSSQL 2012: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • dotNet Framework: 4.5
 • PHP: 5.4
 • کنترل پنل: WebSitePanel
 • وب سرویس: IIS 8
 • سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
 • بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

WSH-1G

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
1000Mb
پهنای باند
20Gb
ماهیانه
---
سالیانه
120000 تومان
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • اکانت FTP: نامحدود
 • MySQL: نامحدود
 • MSSQL 2012: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • dotNet Framework: 4.5
 • PHP: 5.4
 • کنترل پنل: WebSitePanel
 • وب سرویس: IIS 8
 • سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
 • بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

WSH-3G

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
3000Mb
پهنای باند
40Gb
ماهیانه
18000 تومان
سالیانه
180000 تومان
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • اکانت FTP: نامحدود
 • MySQL: نامحدود
 • MSSQL 2012: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • dotNet Framework: 4.5
 • PHP: 5.4
 • کنترل پنل: WebSitePanel
 • وب سرویس: IIS 8
 • سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
 • بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

WSH-5G

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
5000Mb
پهنای باند
60Gb
ماهیانه
---
سالیانه
240000 تومان
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • اکانت FTP: نامحدود
 • MySQL: نامحدود
 • MSSQL 2012: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • dotNet Framework: 4.5
 • PHP: 5.4
 • کنترل پنل: WebSitePanel
 • وب سرویس: IIS 8
 • سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
 • بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

* کلیه سرویس های ویندوزی میزبان پایتخت تنها به صورت حرفه ای ارائه می شود و پلان استاندارد وجود ندارد.