میزبانی وب ویندوز حرفه ای ایران

نهایت سرعت وب سایت ویندوزی با سرویس میزبانی وب ویندوز ابری داخل ایران میزبان پایتخت امکان پذیر است. این سرویس بر فضای ابری اختصاصی میزبان پایتخت در داخل ایران هاست می شود و از آخرین سیستم عامل ویندوز سرور و بانک های اطلاعاتی به همراه کنترل پنل محبوب و پرکاربر WebSitePanel هاست و میزبانی شده است.

IWSH-50

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
تمام شده است
فضا
50Mb
پهنای باند
300Mb
ماهیانه
---
سالیانه
25000 تومان
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • اکانت FTP: نامحدود
 • MySQL: نامحدود
 • MSSQL 2012: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • dotNet Framework: 4.5
 • PHP: 5.4
 • کنترل پنل: WebSitePanel
 • وب سرویس: IIS 8
 • سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
 • بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

IWSH-100

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
100Mb
پهنای باند
5Gb
ماهیانه
---
سالیانه
44900 تومان
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • اکانت FTP: نامحدود
 • MySQL: نامحدود
 • MSSQL 2012: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • dotNet Framework: 4.5
 • PHP: 5.4
 • کنترل پنل: WebSitePanel
 • وب سرویس: IIS 8
 • سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
 • بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

IWSH-200

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
200Mb
پهنای باند
7Gb
ماهیانه
---
سالیانه
71900 تومان
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • اکانت FTP: نامحدود
 • MySQL: نامحدود
 • MSSQL 2012: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • dotNet Framework: 4.5
 • PHP: 5.4
 • کنترل پنل: WebSitePanel
 • وب سرویس: IIS 8
 • سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
 • بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

IWSH-500

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
500Mb
پهنای باند
15Gb
ماهیانه
---
سالیانه
119900 تومان
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • اکانت FTP: نامحدود
 • MySQL: نامحدود
 • MSSQL 2012: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • dotNet Framework: 4.5
 • PHP: 5.4
 • کنترل پنل: WebSitePanel
 • وب سرویس: IIS 8
 • سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
 • بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

IWSH-1G

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
1000Mb
پهنای باند
20Gb
ماهیانه
15900 تومان
سالیانه
159900 تومان
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • اکانت FTP: نامحدود
 • MySQL: نامحدود
 • MSSQL 2012: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • dotNet Framework: 4.5
 • PHP: 5.4
 • کنترل پنل: WebSitePanel
 • وب سرویس: IIS 8
 • سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
 • بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

IWSH-3G

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
3000Mb
پهنای باند
40Gb
ماهیانه
22500 تومان
سالیانه
225000 تومان
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • اکانت FTP: نامحدود
 • MySQL: نامحدود
 • MSSQL 2012: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • dotNet Framework: 4.5
 • PHP: 5.4
 • کنترل پنل: WebSitePanel
 • وب سرویس: IIS 8
 • سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
 • بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

IWSH-5G

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
5000Mb
پهنای باند
60Gb
ماهیانه
30000 تومان
سالیانه
300000 تومان
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • اکانت FTP: نامحدود
 • MySQL: نامحدود
 • MSSQL 2012: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • dotNet Framework: 4.5
 • PHP: 5.4
 • کنترل پنل: WebSitePanel
 • وب سرویس: IIS 8
 • سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
 • بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

IWSH-10G

پلان میزبانی وب لینوکس استاندارد- هاست لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
10000Mb
پهنای باند
150Gb
ماهیانه
43000 تومان
سالیانه
430000 تومان
 • آدرس ایمیل: نامحدود
 • اکانت FTP: نامحدود
 • MySQL: نامحدود
 • MSSQL 2012: نامحدود
 • ساب دامین: نامحدود
 • پارک دامین: نامحدود
 • dotNet Framework: 4.5
 • PHP: 5.4
 • کنترل پنل: WebSitePanel
 • وب سرویس: IIS 8
 • سیستم عامل: ویندوز سرور 2012
 • بک آپ روزانه: بله (درمکان دیگر)
 • انتقال رایگان: بله
 • پشتیبانی: 24/7/365
 • زمان تحویل: آنی - لحظه ای

* کلیه سرویس های ویندوزی میزبان پایتخت تنها به صورت حرفه ای ارائه می شود و پلان استاندارد وجود ندارد.