سامانه پرداخت آنلاین

با استفاده از این سرویس شما می توانید با وارد نمودن مبلغ و آدرس ایمیل مبلغ خودتان را به صورت آنلاین با داشتن یکی از کارت های عضو سیستم بانکی شتاب پرداخت نمایید.

توجه داشته باشید در صورتی که فاکتور در سیستم پرتال کاربران ثبت گشته حتما از طریق پرتال اقدام به پرداخت آن نمایید.


همچنین در صورتی که گزینه افزودن به اعتبار شناسه را انتخاب نمایید مبلغ پرداختی شما به صورت خودکار به اعتبار شناسه افزوه می گردد.

پرداخت آنلاین - میزبان پایتخت
نام و نام خانوادگی:
تلفن همراه:
* ایمیل:
* مبلغ: ریالاز طریق فرم زیر می توانید به صورت خودکار سامانه پیام کوتاه خودتان را به صورت ریالی شارژ نمایید. اطلاعات نام کاربری می بایست صحیح باشند.

پرداخت آنلاین - سامانه پیام کوتاه
نام و نام خانوادگی:
تلفن همراه:
* نام کاربری سامانه پیام کوتاه:
* ایمیل:
* تعداد پیامک: عدد

سیستم پرداخت الکترونیکی شرکت میزبان پایتخت از تمام بانک های عضو شتاب پشتیبانی می کند
بانک های عضو شبکه شتاب