سرور مجازی لینوکس ابری

VE-1

سرور مجازی لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
30Gb
رم
1536Mb
ماهیانه
49900 تومان
سالیانه
548900 تومان
 • رم کل: 1536Mb
 • پردازنده: 3.5GHz
 • رم اشتراکی: 512Mb
 • رم گارانتی: 1024Mb
 • پهنای باند: 500Gb
 • هارد: 30Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، هلند
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   CentOS, Ubuntu, Debian, ...
  • کنترل پنل:
   cPanel, DirectAdmin, Kloxo, ...

VE-2

سرور مجازی لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
60Gb
رم
2304Mb
ماهیانه
69900 تومان
سالیانه
768900 تومان
 • رم کل: 2304Mb
 • پردازنده: 7GHz
 • رم اشتراکی: 768Mb
 • رم گارانتی: 1536Mb
 • پهنای باند: 1000Gb
 • هارد: 60Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، هلند
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   CentOS, Ubuntu, Debian, ...
  • کنترل پنل:
   cPanel, DirectAdmin, Kloxo, ...

VE-3

سرور مجازی لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
100Gb
رم
3840Mb
ماهیانه
99900 تومان
سالیانه
1098900 تومان
 • رم کل: 3840Mb
 • پردازنده: 10.5GHz
 • رم اشتراکی: 1280Mb
 • رم گارانتی: 2560Mb
 • پهنای باند: 2000Gb
 • هارد: 100Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، هلند
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   CentOS, Ubuntu, Debian, ...
  • کنترل پنل:
   cPanel, DirectAdmin, Kloxo, ...

VE-4

سرور مجازی لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
150Gb
رم
5376Mb
ماهیانه
129900 تومان
سالیانه
1428900 تومان
 • رم کل: 5376Mb
 • پردازنده: 14GHz
 • رم اشتراکی: 1792Mb
 • رم گارانتی: 3584Mb
 • پهنای باند: 2300Gb
 • هارد: 150Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، هلند
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   CentOS, Ubuntu, Debian, ...
  • کنترل پنل:
   cPanel, DirectAdmin, Kloxo, ...

VE-5

سرور مجازی لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
200Gb
رم
6912Mb
ماهیانه
179900 تومان
سالیانه
197890 تومان
 • رم کل: 6912Mb
 • پردازنده: 17.5GHz
 • رم اشتراکی: 2304Mb
 • رم گارانتی: 4608Mb
 • پهنای باند: 2500Gb
 • هارد: 200Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، هلند
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   CentOS, Ubuntu, Debian, ...
  • کنترل پنل:
   cPanel, DirectAdmin, Kloxo, ...

VE-Starter

سرور مجازی لینوکس
تمام شده است
فضا
10Gb
رم
384Mb
ماهیانه
18000 تومان
سالیانه
198000 تومان
 • رم کل: 384Mb
 • پردازنده: 0GHz
 • رم اشتراکی: 128Mb
 • رم گارانتی: 256Mb
 • پهنای باند: 100Gb
 • هارد: 10Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، هلند
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   CentOS, Ubuntu, Debian, ...
  • کنترل پنل:
   cPanel, DirectAdmin, Kloxo, ...