سرور مجازی لینوکس ابری ایران

VI-1

سرور مجازی لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
20Gb
رم
1536Mb
ماهیانه
39900 تومان
سالیانه
429000 تومان
 • رم کل: 1536Mb
 • پردازنده: 3.5GHz
 • رم اشتراکی: 512Mb
 • رم گارانتی: 1024Mb
 • پهنای باند: 150Gb
 • هارد: 20Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: ایران - زیرساخت، آسیاتک
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   CentOS, Ubuntu, Debian, ...
  • کنترل پنل:
   cPanel, DirectAdmin, Kloxo, ...

VI-2

سرور مجازی لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
40Gb
رم
2304Mb
ماهیانه
64900 تومان
سالیانه
713900 تومان
 • رم کل: 2304Mb
 • پردازنده: 7GHz
 • رم اشتراکی: 768Mb
 • رم گارانتی: 1536Mb
 • پهنای باند: 200Gb
 • هارد: 40Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: ایران - زیرساخت، آسیاتک
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   CentOS, Ubuntu, Debian, ...
  • کنترل پنل:
   cPanel, DirectAdmin, Kloxo, ...

VI-3

سرور مجازی لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
60Gb
رم
3840Mb
ماهیانه
99900 تومان
سالیانه
1089000 تومان
 • رم کل: 3840Mb
 • پردازنده: 10.5GHz
 • رم اشتراکی: 1280Mb
 • رم گارانتی: 2560Mb
 • پهنای باند: 300Gb
 • هارد: 60Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: ایران - زیرساخت، آسیاتک
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   CentOS, Ubuntu, Debian, ...
  • کنترل پنل:
   cPanel, DirectAdmin, Kloxo, ...

VI-4

سرور مجازی لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
80Gb
رم
5376Mb
ماهیانه
129000 تومان
سالیانه
1419000 تومان
 • رم کل: 5376Mb
 • پردازنده: 14GHz
 • رم اشتراکی: 1792Mb
 • رم گارانتی: 3584Mb
 • پهنای باند: 400Gb
 • هارد: 80Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: ایران - زیرساخت، آسیاتک
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   CentOS, Ubuntu, Debian, ...
  • کنترل پنل:
   cPanel, DirectAdmin, Kloxo, ...

VI-5

سرور مجازی لینوکس
سفارش آنلاین
فضا
100Gb
رم
6912Mb
ماهیانه
159000 تومان
سالیانه
1749000 تومان
 • رم کل: 6912Mb
 • پردازنده: 17.5GHz
 • رم اشتراکی: 2304Mb
 • رم گارانتی: 4608Mb
 • پهنای باند: 600Gb
 • هارد: 100Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: ایران - زیرساخت، آسیاتک
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   CentOS, Ubuntu, Debian, ...
  • کنترل پنل:
   cPanel, DirectAdmin, Kloxo, ...