سرور مجازی ویندوز ابری

WE-1

سرور مجازی ویندوز
سفارش آنلاین
فضا
20Gb
رم
3072Mb
ماهیانه
59000 تومان
سالیانه
649000 تومان
 • رم کل: 3072Mb
 • پردازنده: 3.5GHz
 • رم اشتراکی: 1024Mb
 • رم گارانتی: 2048Mb
 • پهنای باند: 500Gb
 • هارد: 20Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، هلند
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   Windows Server 2008-2008R2 Windows Server 2012-2012R2
  • کنترل پنل:
   WebSitePanel, Plesk, Enkompass

WE-2

سرور مجازی ویندوز
سفارش آنلاین
فضا
40Gb
رم
6144Mb
ماهیانه
99000 تومان
سالیانه
1089000 تومان
 • رم کل: 6144Mb
 • پردازنده: 7GHz
 • رم اشتراکی: 2048Mb
 • رم گارانتی: 4096Mb
 • پهنای باند: 1000Gb
 • هارد: 40Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، هلند
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   Windows Server 2008-2008R2 Windows Server 2012-2012R2
  • کنترل پنل:
   WebSitePanel, Plesk, Enkompass

WE-3

سرور مجازی ویندوز
سفارش آنلاین
فضا
80Gb
رم
12288Mb
ماهیانه
179000 تومان
سالیانه
1969000 تومان
 • رم کل: 12288Mb
 • پردازنده: 10.5GHz
 • رم اشتراکی: 4096Mb
 • رم گارانتی: 8192Mb
 • پهنای باند: 1500Gb
 • هارد: 80Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، هلند
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   Windows Server 2008-2008R2 Windows Server 2012-2012R2
  • کنترل پنل:
   WebSitePanel, Plesk, Enkompass

WE-4

سرور مجازی ویندوز
سفارش آنلاین
فضا
150Gb
رم
18432Mb
ماهیانه
4900 تومان
سالیانه
تومان
 • رم کل: 18432Mb
 • پردازنده: 14GHz
 • رم اشتراکی: 6144Mb
 • رم گارانتی: 12288Mb
 • پهنای باند: 3000Gb
 • هارد: 150Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، هلند
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   Windows Server 2008-2008R2 Windows Server 2012-2012R2
  • کنترل پنل:
   WebSitePanel, Plesk, Enkompass