سرور مجازی ویندوز ابری ایران

WI-1

سرور مجازی ویندوز
سفارش آنلاین
فضا
20Gb
رم
1536Mb
ماهیانه
54000 تومان
سالیانه
540000 تومان
 • رم کل: 1536Mb
 • پردازنده: 3.5GHz
 • رم اشتراکی: 512Mb
 • رم گارانتی: 1024Mb
 • پهنای باند: 80Gb
 • هارد: 20Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، هلند
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   Windows Server 2008-2008R2 Windows Server 2012-2012R2
  • کنترل پنل:
   WebSitePanel, Plesk, Enkompass

WI-2

سرور مجازی ویندوز
سفارش آنلاین
فضا
40Gb
رم
2304Mb
ماهیانه
84000 تومان
سالیانه
840000 تومان
 • رم کل: 2304Mb
 • پردازنده: 7GHz
 • رم اشتراکی: 768Mb
 • رم گارانتی: 1536Mb
 • پهنای باند: 150Gb
 • هارد: 40Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، هلند
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   Windows Server 2008-2008R2 Windows Server 2012-2012R2
  • کنترل پنل:
   WebSitePanel, Plesk, Enkompass

WI-3

سرور مجازی ویندوز
سفارش آنلاین
فضا
60Gb
رم
3840Mb
ماهیانه
113000 تومان
سالیانه
1130000 تومان
 • رم کل: 3840Mb
 • پردازنده: 10.5GHz
 • رم اشتراکی: 1280Mb
 • رم گارانتی: 2560Mb
 • پهنای باند: 250Gb
 • هارد: 60Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، هلند
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   Windows Server 2008-2008R2 Windows Server 2012-2012R2
  • کنترل پنل:
   WebSitePanel, Plesk, Enkompass

WI-4

سرور مجازی ویندوز
سفارش آنلاین
فضا
80Gb
رم
6912Mb
ماهیانه
142000 تومان
سالیانه
1420000 تومان
 • رم کل: 6912Mb
 • پردازنده: 14GHz
 • رم اشتراکی: 2304Mb
 • رم گارانتی: 4608Mb
 • پهنای باند: 500Gb
 • هارد: 80Gb
 • فضا بکآپ رایگان: 20Gb
 • تعداد آی پی: 1

 • + توضیحات تکمیلی +
  • داشبور مدیریت: دارد
  • انتقال رایگان: بله
  • مکان سرور: کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، هلند
  • پشتیبانی: 24/7/365
  • زمان تحویل: 1 - 6 ساعت
  • سیستم عامل:
   Windows Server 2008-2008R2 Windows Server 2012-2012R2
  • کنترل پنل:
   WebSitePanel, Plesk, Enkompass